Posjet gradilištu

+

PROSINAC (18.12.2020)

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima. Koliko je opsežan i velik ovaj projekt govori i njegov opseg. Izgrađeno će biti 124 km nove mreže, a 20,4 km postojeće mreže će biti rekonstruirano.

Projektom se predviđa rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice (naselja Velika Gorica, Lukavec, Velika Mlaka) na dionici A1., dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg crpilišta Črnkovec na dionici A2 (naselja Kobilić, Bapča, Drenje Šćitarjevsko, Ščitarjevo, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Obrezina, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Petina)  te rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja (naselja Buševec, Mraclin, Ogulinec, Okuje, Gornje Podotočje, Kuče, Turopolje, Rakitovec, Vukovina, Staro Čiče) na dionici A3.

VG Vodoopskrba sa zadovoljstvom može reći kako su radovi na Projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ u  punom jeku.

Prilikom posjeta gradilištima dana 16.12.2020. godine na Aglomeraciji „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“, predstavnici medija i VG Vodoopskrbe obišli su lokacije na kojima se izvode  radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda.

U sklopu projekta obišla su se gradilišta na lokacijama cjeline A1 (Naselje Velika Mlaka A.1.5., ul. Vladimira Nazora), cjelina A2 (Naselje Kobilić) i cjelina A3 (Naselje Vukovina A.3.8., ul. Jurja i Vjekoslava Stančića.

Trenutno stanje radova predstavili su  g. Krunoslav Višić direktor VG Vodoopskrbe d.o.o., g. Krešimir Ačkargradonačelnik grada Velike Gorice, g. Časlav Dunović voditelj EU projekta te g. Ivan Božić predstavnik mjesnog odbora naselja Kobilić.