Prometna regulacija

Home Prometna regulacija

Prometna regulacija

 


Arheološko istraživanje, Link: Arheolosko istrazivanje

Karta aglomeracije Velika Gorica, Link: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17jxvO5t81jvY3KCnRBk6FDqFu2-RDXg-&usp=sharing


 

Obavijest građanima

Datum: 13.04.2021.

Obavještavam Vas o trenutnoj obustavi radova u Velikoj Mlaki u ulici Nikole Kramarića i puštanja u promet iste.

Datum: 06.04.2021.

Obavještavam Vas o privremenoj regulaciji prometa u Ul. Hrvatske Bratske Zajednice zbog izvođenja radova, prema priloženoj prometnoj regulaciji.
Predviđeno trajanje radova faze 5 je od 08.04.2021. do 30.04.2021.

LINK PROMETOVANJA: HBZ

Datum: 26.03.2021.

Najavljujem zatvaranje Ulice Nikole Kramarića (Velika Mlaka) prema priloženoj prometnoj regulaciji u okviru Projekta „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA“ – grupa A1.

Predviđeno trajanje radova je od 06.04.2021. do 15.05.2021.

LINK PROMETOVANJA:PRP_Velika Mlaka-crpna stanica_nacrti2-6

Datum: 12.03.2021.

Obavještavam Vas o privremenoj regulaciji prometa u Ul. Hrvatske Bratske Zajednice zbog izvođenja radova, prema priloženoj prometnoj regulaciji.
Predviđeno trajanje radova faze 4 i 5 je od 15.03.2021. do 30.04.2021.

LINK PROMETOVANJA: HBZ

Datum: 17.02.2021.

Obavještavam Vas o privremenoj regulaciji prometa u Ul. Hrvatske Bratske Zajednice zbog izvođenja radova, prema priloženoj prometnoj regulaciji.
Predviđeno trajanje radova faze 3 je od 22.02.2021. do 01.03.2021.

LINK PROMETOVANJA: Privremena regulacija HBZ

Datum: 19.12.2020.

Obavještavam Vas o zatvaranju križanja Ulice kneza Branimira i Ulice kralja Držislava zbog izvođenja radova, prema priloženoj prometnoj regulaciji.
Predviđeno trajanje radova je minimalno tjedan dana s početkom na današnji dan, 19.01.2021.

LINK PROMETOVANJA: Promet Branimirova

 

Novosti o trenutnoj prometnoj regulaciji na području grada Velika Gorica i “Aglomeracije Velika Gorica”

 

KK

STANJE TRENUTNE PROMETNE REGULACIJE

-> ZATVORENA ULICA, radovi u tijeku                      
 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u  tijeku          
 -> OTVORENA ULICA
 -> JEDNOSMJERNA ULICA

 

A1 – REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU

GRADA VELIKE GORICE

 

PODDIONICA

OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI

A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4

 

Poštanska ulica

 

Ulica Nikole Tesle

 

Vukomerička ulica

 

A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2

 

Ulica kralja Petra Svačića

 

Ulica kralja Držislava

 

Ulica kralja Zvonimira

 

Ulica kneza Branimira

 

Ulica kneza Ratimira

 

Trg kralja Petra Krešimira IV

 

A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA – VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a

 

Sisačka ul. (od UPOV-a do DC30)

 

Istočna obilaznica (DC31)

 

A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama

 

A.K.Miošića

 

Franje Boška Kirinčića

 

A.1.5. FEKALNI KANALI  CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA

 

Pažule ulica

 

Ulica sv. Barbare

 

Trg majke Hrvatice

Zatvoreno zbog pripreme za asfaltiranje

Ulica K. Weingartnera

 

Ulica Dragice Miletić

 

Zamlačka ulica

 

Ulica Nikole Tesle

 

Ulica Vlatka Mačeka

 

Prilaz zagrebačkoj cesti

 

Velikomlačka ulica

 

Ulica Vladimira Nazora

 

Ulica Nikole Kramarića

 

Industrijska ulica

Kanal VM4 – ulica kod asfaltne baze STRABAG

A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A

 

Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica

 

A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:

 

Ulica R. Fizira (zelena površina)

 

Ulica Alojzija Stepinca – Velika Gorica

 

Ulica Hrvatske Bratske Zajednice

Zatvoreno od Avenije Pape Ivana Pavla II do Ul. Kraljice Katarine

A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC

 

Ciglenice ulica

 

Solarke ulica

 

Dolenjska ulica

 

Starogradska ulica

 

Nova cesta

 

Školska ulica

 

Putine ulica

 

Turopoljska ulica

 

Rasadnička ulica

 

Celine ulica

 

Tratinska ulica

 

Tratinski odvojak

 

 

 

A2 – DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA

ČRNKOVEC

PODDIONICA

OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI

A.2.3. FEKALNA ODVODNJA NASELJA KOBILIĆ – izgrađena u cijelosti

 

od KČB 20 – 32C

 

od KČB 20 – U POLJE

 

od KČB 27 – 31

 

od KČB 45 – 49

 

od KČB 61C -71

 

od KČB 91 – 95

 

od KČB 52 – 60

 

od KČB 74 – 164

 

od KČB 92 – 88

 

od KČB 102 – 112A

 

od KČB 176 – 186

 

od KČB 25 -25/3

 

od KČB 83 – 85

 

od KČB 107 -109

 

od KČB 40

 

A.2.6. GRAVITACIJSKI KOLEKTORI: K-2 i K-2.1, tlačni cjevovod i crpna stanica Kobilić 2 – izgrađena u cijelosti

 

od KČB 1 – 125

 

polje kod ZTC-a

 

A.2.7. FEKALNI KOLEKTORI I CRPNA STANICA BABČA

 

-izvan prometnice

CS Črnkovec 2

   Iskop građevne jame

 

 

 

A.2.2. FEKALNA ODVODNJA NASELJA ČRNKOVEC, LEKNENO, TRNJE

 

 

ČRNKOVEC:

 

Od KČB 88 do 76

Iskop kanalizacijskog rova, izrada gravitacijskog cjevovoda

Od 64/2 do 114

Obnova nosivog sloja kolničke konstrukcije

Od 124 do 125

Obnova nosivog sloja kolničke konstrukcije

Od KČB 112 do 68 A

Iskop kanalizacijskog rova, izrada gravitacijskog cjevovoda; izrada kućnih priključaka

 

LEKNENO:

 

Od KČB 40 do 44

Iskop kanalizacijskog rova, izrada gravitacijskog cjevovoda – ZATOVRENO– obilazni pravac

Od KČB 1 do 16

Iskop kanalizacijskog rova, izrada gravitacijskog cjevovoda- otežano prometovanje

 

TRNJE:

 

Uz nogometni teren

Iskop kanalizacijskog rova, izrada gravitacijskog cjevovoda – otežano prometovanje

 

 

 

 

A3 – DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE

DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA

OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI

A.3.1. BUŠEVEC – OGULINEC 1. faza

 

Ulica Dolenec, Buševec

 

A.3.2. BUŠEVEC – OGULINEC 2. faza

 

Ogulinečka ulica – Ogulinec

 

A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje

 

 

Ulica braće Radića – Mraclin

 

 

Ulica braće Radića – prilaz trafostanici – Mraclin

 

A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje

 

Bartolci – odvojak 4 – Okuje 

Izvođenje kućnih priključaka uz glavnu cestu Mraclin – Okuje

 

Hrastik – odvojak 5 – Okuje 

 

 

Ograja – Okuje 

 

 

Selci – Bartolci – Okuje 

 

 

Selci – odvojak – Okuje 

 

 

Selci – Okuje 

 

 

Ulica braće Radića – Mraclin

 

 

Ulica braće Radića odvojak od k.br. 15 – Mraclin

 

 

Ulica braće Radića odvojak od k.br. 113- 139 – Mraclin

 

 

Ulica braće Radića odvojak od k.br. 165- 165/6 – Mraclin

 

 

Ulica braće Radića odvojak od k.br. 43 – Mraclin

 

 

Ulica braće Radića odvojak od k.br. 45- 47B – Mraclin

 

 

Ulica braće Radića odvojak od k.br. 49- 51 – Mraclin

 

 

Ulica L. Galekovića – Mraclin

 

 

Ulica Vladimira Nazora odvojak od k.br. 11-13 -Mraclin

 

A.3.5. KUČE – GORNJE PODOTOČJE

 

Petrova ulica

 

Ulica braće Radića

 

Ulica Gornje Podotočje

 

A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA – STARO ČIĆE

 

Ulica Jurja Habdelića- Staro Čiče

 

Ulica Jurja i Vjekoslava Stančića – Vukovina

 

Ulica Vranića Mate i Janka – Vukovina

 

A.3.9. SPOJNI KANAL CS „VELIKA KIŠOVINA“-UPOV VELIKA GORICA

 

 

Ulica Stara cesta k.br. 26 – 106

 

 

Ulica Seljine brigade

 

 

Ulica stara cesta – Vukovina

 

Ulica braće Radić, Kuče