O projektu

Home O projektu
logotipi-za-web-01
ESI-logotip_boja_manji
OPKK_boja_bez-pozadine_manji

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
AGLOMERACIJE VELIKA GORICA

NAZIV PROJEKTA: „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 498.612.651,00 kuna
EU UDIO U SUFINANCIRANJU PROJEKTA: 268.788.163,00 kuna
TRAJANJE PROJEKTA: 11/2019 -11/2022

Poštovani sugrađani,

S velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo da VG Vodoopskrba i Grad Velika Gorica započinju realizaciju dugo iščekivanoga projekata Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica te Vam se ovim putem zahvaljujemo na strpljenju i ukazanom razumijevanju tijekom dugotrajnog postupka pripreme projekta. Ovim projektom, koji predstavlja najveći infrastrukturni projekt na području Grada Velike Gorice, izgradit ćemo najsuvremeniji sustav odvodnje koji će nam omogućiti podizanje životnog standarda, zaštitu okoliša i izvora pitke vode koje ostavljamo u nasljeđe našim budućim naraštajima.

Područje aglomeracije Velike Gorice obuhvaća tri cjeline

A.1 Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice (naselja Velika Gorica, Lukavec, Velika Mlaka)

A.2 Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg crpilišta Črnkovec (naselja Kobilić, Bapča, Drenje Šćitarjevsko, Ščitarjevo, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Obrezina, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Petina)

A.3 Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja (naselja Buševec, Mraclin, Ogulinec, Okuje, Gornje Podotočje, Kuče, Turopolje, Rakitovec, Vukovina, Staro Čiče)

Postojeće stanje sustava javne odvodnje nije na zadovoljavajućoj razini. Na području projekta trenutačno živi ~68.000 stalnih stanovnika. Gospodarstvo generira još dodatnih ~6.000 ES opterećenja. Sustav javne odvodnje i pročišćavanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda Velike Gorice sastoji se od: gravitacijskih i tlačnih kolektora, primarne i sekundarne kanalizacijske mreže (86,4 km) 17 crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (II. stupnja). Pokrivenost sustavom javne odvodnje je 74%, a priključenost 83%. U postojećem stanju sustavom javne odvodnje pokriveno je samo uže područje grada Velika Gorica.

Postojeće poteškoće u sustavu javne odvodnje otpadnih voda:

 • Prekomjerno hidrauličko opterećenje određenih dionica – plavljenje
 • Taloženje u glavnim kolektorima
 • Infiltracija kroz loše izvedena stara okna i cjevovode
 • Niska stopa pokrivenosti i priključenosti
 • Potreba za rekonstrukcijom oštećenih i vodopropusnih dionica postojećih kanala
 • Građevine nisu u cijelosti izgrađene niti su stavljene u funkciju

Problemi na sustavu pročišćavanja otpadnih voda:

– Postojeći UPOV biološki i hidraulički poddimenzioniran, što rezultira povremenim ispuštanjem otpadnih voda u oborinski kanal.

– Ne zadovoljava uvjete za parametre ispuštanja pročišćene vode.

– Zastarjela oprema.

– Neprimjerno deponiranje mulja (”laguna”).

GLAVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI SU:

 • rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje dužine kanalizacijske mreže 145 km (124 km novogradnja i 21 km rekonstrukcija)
 • rekonstrukcija i dogradnja 48 crpnih stanica (39 CS novogradnja i 9 CS rekonstrukcija)
 • projektiranje i dogradnja UPOV-a na III. stupanj pročišćavanja (74 000 ES)
 • projektiranje nadzorno-upravljačkog sustava (NUS)
 • nabava opreme za održavanje sustava odvodnje

OČEKIVANI REZULTATI:

 • pokrivenost sustavom odvodnje na području aglomeracije Velika Gorica od 92% te priključenost od 90%
 • povećanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih 15.300 stanovnika
 • izgradnja 5000 novih besplatnih priključaka
 • pročišćavanje otpadnih voda u skladu s hrvatskim i europskim propisima
 • očuvanje površinskih i podzemnih voda -> zaštita okoliša
 • očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva

Sastavni dio radova na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje je izvođenje kućnih priključaka za krajnje korisnike. O samoj izvedbi priključaka detaljnije će Vas informirati ovlaštene osobe VG Vodoopskrbe d.o.o. u suradnji s izvođačima radova tijekom terenskog obilaska.
Napominjemo kako je riječ o kompleksnom projektu koji se provodi duže vremensko razdoblje (približno 4 godine) te su u tom periodu moguće određene poteškoće (buka, blato, prašina i sl.). Stoga se mole građani za strpljenje i razumijevanje, a posebice se apelira na vozače za dodatni oprez i strpljenje u prometu. Svi sudionici u prometu mole se da poštuju prometnu signalizaciju vezanu uz privremenu regulaciju prometa te da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti i boravak u blizini gradilišta, a sve u svrhu povećanja sigurnosti građana i izbjegavanja potencijalnih opasnosti koje se mogu pojaviti na području odvijanja radova. Unaprijed zahvaljujemo na suradnji, a ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 15:00 sati na besplatni info telefon 0800 200 205,  pišite na mail adresu: aglomeracijavg@vgvodoopskrba.hr ili posjetite našu web stranicu www.euprojekt.vgvodoopskrba.hr putem koje ćemo Vas redovito informirati o napretku projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica”.

Pregledna TK Komplet s UPOVom

Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica- planirane investicije

Aglomeracija-Velika-Gorica-1024x929

Karta Aglomeracija Velika Gorica

Podjela na cjelina prema kojima će se provoditi projekt