Posjet gradilištu

+

KOLOVOZ (26.08.2021)

Prilikom posjeta gradilištima na Aglomeraciji Velika Gorica, predstavnici medija, VG Vodoopskrbe, grada Velike Gorice te Hrvatskih voda obišli su lokacije u naselju Selnica Šćitarijevska te u Ulici Hrvatske bratske Zajednice u Velikoj Gorici.

Tom prilikom izjave za medije dali su g. Krunoslav Višić direktor VG Vodoopskrbe d.o.o., g. Krešimir Ačkargradonačelnik grada Velike Gorice, g. Časlav Dunović voditelj Projekta te g. Davor Vukmirić zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.

Istaknuto je kako je do sada realizirano 182.000.000,00 kn od ukupno ugovorenih 418.813.111,29 kn postotno gledano 43% te kako će prema sadašnjoj dinamici radova isti biti završeni u predviđenom roku.

Cjeline A1 i A2 po trenutnoj dinamici imaju veću izvedenost radova od planirane, dok je cjelina A3 u planiranom roku.

 

TRENUTNO STANJE RADOVA

  • Radovi završeni u naseljima: Kobilić, Bapča, Lukavec (kolektori i asfaltiranje)
  • Uskoro se očekuje završetak u naseljima: Velika Kosnica, Staro Čiče i Okuje
  • Radovi na izgradnji kolektora se izvode u naseljima: Gornje Podotočje, Kuče, Rakitovec, Turopolje, Buševec, Ogulinec, Mala Kosnica, Selnica, Ščitarjevo, Lekneno, Črnkovec, Velika Gorica, Velika Mlaka
  • Radovi na pripremi za asfaltiranje izvode se u naseljima: Velika Kosnica, Selnica, Trnje, Lekneno, Velika Gorica, Velika Mlaka, Vukovina, Mraclin (dio)

PLANIRANO ASFALTIRANJE KROZ KOLOVOZ I RUJAN 2021

  • Velika Kosnica, Mala Kosnica, Selnica, Petina, Trnje, Lekneno, Mraclin, Staro Čiče, Vukovina, Okuje, Velika Mlaka: Kramarićeva, V. Nazora, Sv. Barbare, Velikomlačka, Velika Gorica: Ulica A. Stepinca, P. Svačića, S. Držislava, Ratimirova ulica, HBZ

 

Podsjetimo. Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima.

Projektom će biti izgrađeno 124 km nove mreže, a 20,4 km postojeće mreže će biti rekonstruirano.

U Projekt spada i rekonstrukcija ite dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice

(naselja Velika Gorica, Lukavec, Velika Mlaka) na dionici A1., dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg crpilišta Črnkovec na dionici A2 (naselja Kobilić, Bapča, Drenje Šćitarjevsko, Ščitarjevo, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Obrezina, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Petina)  te rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja (naselja Buševec, Mraclin, Ogulinec, Okuje, Gornje Podotočje, Kuče, Turopolje, Rakitovec, Vukovina, Staro Čiče) na dionici A3.

Ovim putem VG Vodoopskrba i Izvođači  još jednom žele zahvaliti svim građanima na strpljenju i ukazati na činjenicu kako su svjesni da ovako opsežni radovi traže i veliko strpljenje naših građana. Naime, na svakodnevnoj razini ulažu se maksimalni napori kako bi se pronašlo najbolje rješenje za privremenu sanaciju svake mikro lokacije s obzirom na cjelokupni projekt i planiranu dinamiku radu.