NOVI NATJEČAJ ZA VELIKOGORIČKI PROČISTAČ

+

NOVI NATJEČAJ ZA VELIKOGORIČKI PROČISTAČ

PREDMET: „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA“

 

Poštovani,

VG Vodoopskrba obavještava zainteresiranu javnost kako je u tijeku natječaj za projektiranje i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velike Gorice, koji je dio projekta Aglomeracije, jednog od najvećih i najznačajnijih projekata na području našega grada.

Nakon što je razmotrena mogućnost spajanja sustava na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba, kako je gradonačelnik i najavljivao, detaljnom analizom projekta i mogućnosti ustvrđeno je u svim relevantnim subjektima da je ipak potreba rekonstrukcije velikogoričkog uređaja.

Razlozi za to leže u činjenici da je sukladno Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva (Direktive EU) i Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, obaveza VG Vodoopskrbe nadograditi UPOV Velika Gorica s III. stupnjem pročišćavanja što je prema Studiji izvedivosti i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava provedeno kroz EU projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“, dok je zagrebački uređaj na II. stupnju pročišćavanja.  Također, centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba je pod koncesijom koji uvjetuje cijenu pročišćavanja.

Budući da je Gradu Velikoj Gorici i VG Vodoopskrbi od iznimne važnosti omogućiti građanima kvalitetniju i jeftiniju uslugu, raspisan je natječaj za rekonstrukciju goričkog uređaja.

Obavijest o nadmetanju za otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave i u Glasniku Europske unije. Objavi postupka prethodilo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u razdoblju od 17.06.2021. do 27.06.2021. Predviđeno otvaranje ponuda je 01.09.2021.

Ovim putem želim još jednom zahvaliti svim građanima na strpljivosti, te pozvati da putem elektronske pošte:  aglomeracijavg@vgvodoopskrba.hr ili na besplatni telefon 0800 200 205 dojave svoj prigovor ili upute svoje pitanje na koje ćemo u najkraćem roku odgovoriti.

VG Vodoopskrba d.o.o.