Održana tiskovna konferencija i posjet gradilištu projekta

+

TISKOVNA KONFERENCIJA I POSJET GRADILIŠTU PROJEKTA

U gradskoj vijećnici Grada Velike Gorice dana 05.10.2022. godine održana je tiskovna konferencija već započetog velikog EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ u okviru kojeg je organiziran i posjet gradilištu u naselju Šćitarjevo. Tom prilikom projekt su predstavili g. Krunoslav Višić direktor VG Vodoopskrbe d.o.o., predstavnica ministarstva gospodarstva i održivog razvoja gđa. Karmen Cerar načelnica Sektora za projekte iz područja vodnoga gospodarstva, te g. Davor Vukmirić zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.

Za provedbu ovog projekta planirano je 498.612.651,00 HRK od čega je 398.890.121,00 HRK vrijednost prihvatljivih troškova za bespovratna sredstva. Od prihvatljivih troškova 67,38% se izdvaja iz Kohezijskog fonda, dok Hrvatske vode sufinanciraju 11,95%, Državni proračun 11,95% te jedinice lokalne samouprave 8,7%.

STANJE RADOVA NA DAN 30.09.2022. GODINE

CJELINA A1

  • Izvedeno fizički: 97% od ugovorenih količina
  • Izvedeno financijski: 86,50% od ugovorenog iznosa

CJELINA A2

  • Izvedeno fizički: 99% od ugovorenih količina
  • Izvedeno financijski: 80,50% od ugovorenog iznosa

CJELINA A3

  • Izvedeno fizički: 89% od ugovorenih količina
  • Izvedeno financijski: 67,50% od ugovorenog iznosa

Naselje Ščitarjevo

Trenutno se asfaltiraju ulice u naselju Ščitarjevo, a prije samog izvođenja radova na aglomeraciji, u naselju Ščitarjevo prvo su se vršila arheološka istraživanja od strane specijaliziranih firmi Kaducej d.o.o., Geoarheo d.o.o. i Arheolog d.o.o.

TEHNIČKI PREGLEDI I PRIMOPREDAJE

CJELINA A2

Tehnički pregled održan dana 04.10.2022. za sljedeća gradilišta:

  • FEKALNA ODVODNJA NASELJA KOBILIĆ
  • Kolektor fekalne kanalizacije Kobilić – Rakarje – kolektor 1 i crpna stanica 7

PRIKLJUČENJE NA SUSTAV ODVODNJE

Nakon završetka i primopredaje radova na rekonstrukciji i izgradnji UPOV-a građani će zaprimiti obavijest od Naručitelja t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. o datumu početka podnošenja zahtjeva za priključenje, kako bi mogli sklopiti Ugovor o priključenju na javni sustav odvodnje.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na adresi:

VG Vodoopskrba d.o.o.

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica

besplatni info telefon: 0800 200 205

http://www.vgvodoopskrba.hr/

https://euprojekt.vgvodoopskrba.hr/

e-pošta Aglomeracije Velika Gorica: aglomeracijavg@vgvodoopskrba.hr

 

 

Podsjetimo. Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima. Projektom će biti izgrađeno 124 km nove mreže, a 20,4 km postojeće mreže će biti rekonstruirano.

U Projekt spada i rekonstrukcija te dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice (naselja Velika Gorica, Lukavec, Velika Mlaka) na dionici A1., dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg crpilišta Črnkovec na dionici A2 (naselja Kobilić, Bapča, Drenje Šćitarjevsko, Ščitarjevo, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Obrezina, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Petina)  te rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja (naselja Buševec, Mraclin, Ogulinec, Okuje, Gornje Podotočje, Kuče, Turopolje, Rakitovec, Vukovina, Staro Čiče) na dionici A3.

Ovim putem VG Vodoopskrba i Izvođači  još jednom žele zahvaliti svim građanima na strpljenju i ukazati na činjenicu kako su svjesni da ovako opsežni radovi traže i veliko strpljenje naših građana. Naime, na svakodnevnoj razini ulažu se maksimalni napori kako bi se pronašlo najbolje rješenje za privremenu sanaciju svake mikro lokacije s obzirom na cjelokupni projekt i planiranu dinamiku radu.